Vize - Performance creates success!

 

Náš způsob práce vystihuje citát francouzského spisovatele a pilota Antoine de Saint-Exupéry:

„Pokud chceš postavit loď, nezačínej tím, že porazíš stromy, nařežeš trámy a rozdělíš práci, ale probuď v nitru každého člověka touhu po dalekém a nádherném moři.“

 

Ochrana a pevnost

Účinně chránit nejrůznější produkty kvalitními obaly, které jsou bezpečné a cenově výhodné – vždy s užitím optimálních materiálů a postupů – to je naše vize.

Flexibilní a na míru

Jako středně veliká společnost máme jednoduchou organizační strukturu a dobře vybudovanou mezinárodní síť. Mimořádně vynikáme ve schopnosti spojovat kompetence na všech úrovních. S našimi spolehlivými a kompetentními partnery pro Vás nalezneme a rychle realizujeme to nejlepší inovativní řešení.

Lidsky a úspěšně

Lidé jsou naše nejhodnotnější jmění. Naše vize je dodržovat pracovní kulturu, v jejímž středu jsou vždy naši zaměstnanci a partneři. S jejich zkušenostmi, talentem, vášní a angažovaností se věnujeme oblasti obalů z nejrůznějších úhlů pohledu.


 
Připravenost vydat se novými cestami pro vytváření dalšího udržitelného růstu je osou historie naší společnosti. Jsme společnost orientovaná na budoucnost výroby a služeb a naším trvalým úsilím je vyvíjet pro naše zákazníky inovativní, flexibilní a spolehlivá obalová a logistická řešení. Jako leader v oblasti inovací a kvality vytváříme přidanou hodnotu pro naše zákazníky a usilujeme být benchmarkem v našem oboru. Víme, že rozdíl oproti naší konkurenci tkví v inovativních schopnostech, flexibilitě, společném výkonu našeho týmu a v tom, že nápady, výkon a vystupování je podporováno každým jednotlivcem.

Uvažujeme o příležitostech a řešeních a hledáme způsoby k jejich realizaci. Chceme vedoucí pracovníky s podnikatelským duchem, kteří s vysokou kompetentností nesou odpovědnost za dosahování cílů. Naši vedoucí pracovníci jsou vzorem.