Etické zásady

TechnoPac a naši partneři žijí a jednají podle etických zásad, které jsou už od roku 2009 společností SAI (Social Accountability International) také shrnuté v mezinárodní normě, celosvětově nejnáročnějším sociálním standardu SA8000.

SA8000 vychází z principů konvencí ILO, konvencí dětských práv OSN a všeobecné deklarace lidských práv. SA8000 zahrnuje následující oblasti zodpovědnosti:

 

KalenderTechnopac 2015 Druck Endformat Screenversion 1 

 

Dětská práce

Žádní zaměstnanci s věkem pod 18 let

Nucené práce

Žádné nucené práce jako práce vězňů nebo otrocká práce při zadlužení. Kromě toho žádné zadržování zástav nebo osobních dokladů zaměstnavatelem nebo zprostředkovatelem práce..

Zdraví a bezpečnost

Zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí, kroky k zamezení rizika úrazů, pravidelná školení zaměstnanců ohledně zdraví a bezpečnosti, systém k identifikaci zdravotních a bezpečnostních rizik, přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením.

Svoboda shromažďování a právo na vyjednávání tarifů

Respektování práva na zakládání a vstupování do odborů, vyjednávání tarifů a umožnění alternativních metod pro shromažďování a vyjednávání tarifů tam, kde toto právo omezuje platná právní úprava.

Diskriminace

Žádná diskriminace z důvodu rasy, kasty, původu, náboženství, postižení, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické příslušnosti.

Kázeň

Žádné tělesné tresty, duševní nebo fyzické násilí a žádné slovní zneužívání.

Pracovní doba

Dodržování platných zákonů, nicméně za žádných okolností ne více než 48 pracovních hodin týdně při minimálně jednom volném dni v časovém období sedmi dní, vynikající mzda za dobrovolně odpracované přesčasy, ne více než 12 hodin pravidelných přesčasů týdně; přesčasy mohou být nařízeny v případě, že jsou dohodnuty v rámci vyjednávání tarifů.

Mzdy a odměny

Mzdy a odměny proplacené za obvyklý pracovní týden musí odpovídat právním a v daném oboru obvyklým standardům a musí být dostačující pro pokrytí základních potřeb zaměstnanců a jejich rodin; žádné krácení z disciplinárních důvodů.