Kvalita výrobků

Abychom splňovali potřeby našich zákazníků, nestačí jen vyvinout big bag (velkoobjemový vak). Kvalitativní aspekty jsou vždy zásadní součástí všech procesů. Od výběru materiálů, přes využívání špičkových technologií a dodržování standardů bezpečnosti, až po přesnost dodávek finálních výrobků – pro dosahování spokojenosti našich zákazníků jsou všechny stupně stejně důležité při vzniku výrobků TechnoPacu.

 

Standardy kvality se používají, aby hladce fungoval systém a finální výrobek odpovídal požadovaným kritériím. Systém řízení jakosti jako ISO 9001 předepisuje určitá pravidla, aby se dosáhlo tohoto cíle. Všichni výrobní partneři TechnoPacu jsou certifikováni podle aktuálně platné normy ISO 9001. Tato certifikace potvrzuje dodržování standardů v oblasti výroby, zodpovědnosti a dokumentace. Vzhledem k rostoucím požadavkům na vyšší kvalitu a lepší servis učinila výroba další krok a na konci roku 2003 obdržela certifikáty ISO-9001-2000, ISO 14001 a aktualizovaný certifikát ISO 9001:2000. Neustále pracujeme na zlepšování kvality.

 

ISO 9001
ISO 14001
Global Standard for Packaging and Packaging Materials

 

Patrik Krčmář
Máte další otázky?
Jsem Vám k dispozici, zavolejte nebo napište!

Patrik Krčmář

  Sales Eastern Europe
  Tel.: +420 605 44 44 08
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Při externích zkouškách, inspekcích a certifikacích našich výrobků se spoléháme na odborníky OFI (akreditovaný zkušební, inspekční a certifikační orgán).

 

OFI logo

OFI zajišťuje osobní poradenství, nabízí inovativní řešení a jistotu se zárukou.

Jako rakouský akreditovaný zkušební, inspekční a certifikační orgán je vysoká kvalita práce OFI garantována i státem.

 

Kontrola kvality – nejvyšší priorita

Kvalita má pro TechnoPac nejvyšší prioritu. Náš výrobní partner má k dispozici plně vybavenou interní laboratoř kvality zahrnující zejména testovací zařízení pro big bagy.

 

Proces kontroly kvality sestává ze tří stupňů:

 •   Kontrola a zkoušky materiálu
 •   Dozor a kontrola výroby
 •   Výstupní kontrola kvality

 

Během kontroly materiálu se měří šířka a tloušťka vláken. Po utkání se opět kontroluje šířka, hmotnost, těsnost a pevnost tkaniny. Kromě toho se namátkově kontroluje také odolnost tkaniny vůči UV záření. Tento pečlivý kontrolní postup se provádí také při výstupní kontrole. Vaky se měří a vizuálně kontrolují, aby se zajistilo dodržení zákaznických specifikací. Na závěr se simulačním destruktivním testem provádí kontrola pevnosti.

 

Zkušební parametry

 •   Zkouška deformace v tahu
 •   Zkouška odolnosti proti protržení
 •   Zkouška odolnosti vůči UV záření
 •   Zkouška laminace
 •   Sítová zkouška
 •   Cyklická zkouška pevnosti závěsů
 •   Destrukční zkouška (roztržení)
 •   Boční pádová zkouška
 •   Pádová zkouška
 •   Zkouška stohovatelnosti
 •   Kontrola tkaniny
 •   Odolnost proti oděru

 

Všechny tyto zkoušky se provádějí během výstupní kontroly kvality finálních výrobků.

 

Zpětná sledovatelnost

Rückverfolgbarkeit der Produkte - Hier die Produktkennzeichnung eine FIBC (Bigbag)V případě, že se přes všechna opatření ukáže vada finálního výrobku, mohou naši výrobní partneři identifikovat příčinu problému prostřednictvím kompletní zpětné sledovatelnosti od výroby až po suroviny. S pomocí zpětné sledovatelnosti tak mohou být všechny neshodné výrobky odpovídajícím způsobem označeny už při výrobě. Všechny odchylky jsou poté bezodkladně odstraněny a jsou zajištěna nutná opatření pro odstranění problému.

Výsledkem tohoto důsledného systému řízení kvality jsou výrobky, kterým naši zákazníci mohou věřit a na které se mohou spolehnout.

 

e-max.it: your social media marketing partner