Technická expertiza

Kompetence – Know How

TechnoPac Austria má zkušený tým, který má bohaté zkušenosti z několika desetiletí práce ve značně komplexním oboru big bagů (velkoobjemových vaků). TechnoPac Austria se také účastní diskuze na různých odborných fórech, ve kterých se řeší techniky nebo trendy ještě předtím, než se zveřejní nebo než se objeví na trhu.

Z této vysoké kompetentnosti profitují naši zákazníci mj. v oblastech bezpečnosti, vývoje a konkurenceschopnosti cen. Ale i naše výroba, resp. výrobní partneři profitují z neustále se zvyšujících požadavků na technický vývoj a udržují se tak vždy na nejvyšší technické úrovni.

 

Vývoj výrobků

Vysoká odborná kompetence našich techniků dává našim zákazníkům jistotu, že na své straně mají správného partnera při hledání zlepšení, úspor a také při zcela nových projektech – samozřejmě vždy se zřetelem na bezpečnost a kvalitu obalu. Naši technici se samozřejmě nezabývají jen otázkami specifickými pro big bagy (velkoobjemové vaky) a jejich dalším vývojem, ale také různými dalšími přímo souvisejícími tématy, např. zajištění nákladu, stabilita a způsob uložení ve skladu nebo kontejneru a mnoha dalšími.

 

Spolehlivost na všech úrovních

Spolehlivost našich výrobků při použití u zákazníka je v průmyslovém procesu rozhodující. Tato kvalita je společně s přesností dodávek zásadní pro hladký průběh výroby ve Vaší společnosti. V případě nárazově zvýšené potřeby je svou blízkostí k dispozici náš výrobní závod v Polsku nebo také jeden z našich skladů, ve kterém můžeme udržovat odpovídající skladovou zásobu. Jsme také přesvědčeni, že spolehlivost hraje důležitou roli také u ceny, takže máme s mnoha našimi zákazníky rámcové smlouvy obsahující i cenovou doložku, která vychází z vývoje ceny suroviny, aby bylo možné na spolehlivém základě kalkulovat náklady pro Vaše podnikání.

e-max.it: your social media marketing partner